วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อุปสรรคของชีวิต

.....เมื่อชีวิตเผชิญอุปสรรคต้องรู้จักว่านั่นเป็นธรรมดาของชีวิตอย่าหวั่นไหว เมื่อเจออุปสรรคเพราะอุปสรรคช่วยสร้างประสิทธิภาพ
.....ก้อนหินน้อยขวางทางข้ามได้ก็ข้ามไปก้อนหินใหญ่ขวางทางเขยื้อนได้เขยื้อนไปภูเขาใหญ่ขวางทาง ถ้าต้องไปก็อ้อมไป
.....ผู้ที่สู้กับอุปสรรคที่ต้องหลีก
และผู้ท้อแท้ต่ออุปสรรคที่ต้องสู้
คือผู้หันหลังให้กับความจริง
และปิดหนทางแห่งความชอบธรรมเสียสิ้น
.....ที่เรามีปัญหาแล้วเป็นทุกข์ก็เพราะเรามัวคิดว่ามันเป็นปัญหามากกว่าคิดถึงการลงมือแก้ไข